Szakmai dokumentumok tára

Hiánypótló kezdeményezésünk törekvése, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalmak számára gyűjtőhelyül szolgáljon. A dokumentumtárban magyar és angol nyelvű, a helyi kormányzással és helyi demokráciával, valamint a részvételi demokrácia módszertanaival, gyakorlataival, értékelésével kapcsolatos dokumentumok találhatók.

Ebben a szakmai dokumentumtárban több egyetem, projekt és nemzetközi intézmény hasznos, inspiráló dokumentumát gyűjtöttük össze. Reméljük olvasóink, kutatóink és oktatóink, valamint érdeklődő állampolgárok, önkormányztai tisztviselők hasznára!

A dokumentumok letölthetők, leírásukat folyamatosan gondozzuk.

Amennyiben hasznos, a tématerülethez kapcsolódó,  de itt nem listázott dokumentumot javasolna számunkra – kérjük a dokumentum elérési linkjét írja meg nekünk az integritas(kukac)edemokracia.hu címre.

Név Leírás Szerző Értékelés Letöltés Fájlméret Fájl típusa
Név Leírás Szerző Értékelés Letöltés Fájlméret Fájl típusa
Magyar nyelvű szakmai anyagok
   Hatásvizsgálat
   Integritás
   Belső kontroll
Letöltés 1.3 MB

Az Európa Tanács Helyi Demokrácia Hete program számára készített ötletgyűjtemény.

Letöltés 151.2 KB

A “European Local Democracy Week” – a helyi demokrácia európai hete egy olyan összeurópai esemény, amelynek keretében az Európa Tanács 47 tagországában a helyi önkormányzatok, hatóságok közösségi eseményeket rendeznek, lehetővé téve az állampolgároknak, hogy megnyilvánuljanak a helyi ügyekben, és párbeszédet folytassanak a döntéshozókkal. Az eseménysorozat célja a helyi szintű demokratikus részvétel előmozdítása. Az ET arra ösztönzi Európa helyi és regionális önkormányzatait, ill. szövetségeiket, hogy szervezzenek helyi részvételi rendezvényeket a helyi demokrácia megünneplésére rendezvényre jellemzően októberben kerül sor. A 2018-as eseménysorozat fő témái az állampolgári részvétel, a konzultáció és elkötelezettség a virágzó helyi demokráciáért és a fiatalok és gyermekek bevonása volt.  A dokumentum ezen témákhoz nyújt keretet, javaslatokat és háttérinformációkat.

Európa Tanács Letöltés 1.6 MB

A Miniszterek Tanácsának ajánlása a tagállamok számára a polgárok helyi közéletben való részvételéről (A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2018. március 21-én)

Letöltés 372.3 KB
Információszabadság és nyílt kormányzás
Letöltés 1.2 MB
Integritás és integritásmenedzsment
Letöltés 667.1 KB
Demokrácia az önkormányzatokban
Letöltés 974.1 KB
Hogyan kommunikálnak a települési önkormányzatok
Letöltés 1.3 MB
A részvételi demokrácia alapfogalmai
Letöltés 790.2 KB
Az önkormányzati K+FI program információs kutatásának eredményei
Letöltés 2.2 MB
A helyi önkormányzatok korrupciós veszélyeztetettsége és az azok kezelésre szolgáló kontrollok kiépítettségi szintje – az Állami Számvevőszék 2015. évi integritás felmérése alapján

Az Állami Számvevőszék 2015-ös integritás felmérése.
2015 decemberében az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ) már ötödik alkalommal hozta nyilvánosságra éves adatfelvétel eredményeit összegző komparatív tanulmányát. Az Integritás-felmérésben a helyi önkormányzatoknak mindig kitüntetett szerep jut, ami nemcsak annak tudható be, hogy minden eddigi adatfelvétel során az említett szervezetek köréből került ki a legtöbb adatszolgáltató, hanem annak is, hogy a helyi önkormányzatok jogállása, feladatainak mennyiség és komplexitása, valamint azok elmúlt időszakban történő folyamatos változása a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség szintjének vizsgálata szempontjából meghatározó jelentőségű. A 2015. évi Integritás-felmérésben összesen 1119 helyi önkormányzat, polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal szolgáltatott adatot.

Tamás Veronika Letöltés 1 MB
A közerdekű adatkiadás iránti perek a gyakorlatban

Az elmúlt évek statisztikai adatai azt mutatják, hogy a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kiadása iránt indított perek száma ugrásszerűen megnőtt; szinte minden nap érkezik egy közérdekű adatkiadás iránti kereset. Ezek a perek általában gyorsan befejeződnek és a felperesi pernyertesség aránya ebben a pertípusban a legmagasabb. Ezek a perek általában gyorsan befejeződnek és a felperesi pernyertesség aránya ebben a pertípusban a legmagasabb.

Az Infotv. alapján bárki igényelheti a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférést: természetes és jogi személyek vagy azok szervezeti egységei (pl.: szerkesztőségek) egyaránt. A bíróságnak nem kell vizsgálnia, hogy az adatkérő miért szeretné megismerné az adatot és milyen módon kíván élni a közérdekű adat megismerésére és terjesztésére vonatkozó jogával.

A tanulmány a jogérvényesítés menetét ismerteti.

A tanulmány bemutat néhány, a bírói gyakorlatban leggyakrabban előforduló adatkezelői védekezést is, pl. hogy a kért adat döntéselőkészítő anyag része, hogy üzleti titok, vagy hogy egy adott forrás nem is "közpénzjellegű"

 

dr. Madarasi Anna Letöltés 151.9 KB
A közvetlen hatalomgyakorlás az önkormányzatoknál, különös tekintettel a helyi népszavazásra

A mű nem titkolt célja, hogy „A helyi népszavazás elméleti és gyakorlati kérdései” című szabadon választható tantárgy tananyagának bázisát adja, bemutatva többek között a képviseleti és a közvetlen demokrácia egymáshoz való viszonyát; a részvételi demokrácia alapfogalmait és intézményeit; a helyi népszavazásra és a helyi népi kezdeményezésre vonatkozó jogi szabályozás történetét és a nemrégiben hatályba lépő, vonatkozó új jogi szabályozást. Mindezek mellett a témakört nemzetközi viszonylatban is vizsgálat tárgyává tesszük, hiszen a műben ismertetjük a közvetlen demokrácia formáit Európában. A műben körüljárjuk a helyi népszavazás elektronikus alapokra helyezésének kereteit, korlátait is.

A jegyzet bővebben foglalkozik az e-voting kérdéskörével is, bemutatva azokat az országokat, amelyek rendelkeznek e-voting pilot projektekkel, illetve amelyek e-voting tapasztalatok birtokában e-voting teszteket is alkalmaznak, mivel Magyarország számára is hasznosítható példákat, megoldási módozatokat tartalmazhatnak.

Letöltés 858 KB
A pontos fogalmazás művészete - Clear Writing
Letöltés 1.2 MB

A tanulmány a pázmándi önkormányzatnak a szervezeti működés átalakítására vonatkozó kezdeményezéseit ismerteti.
Pázmánd kistelepülés, mégis elmondhatja, hogy különösen erős a helyi civil társadalom. A közösségteremtő önszerveződést az önkormányzat is támogatja, a település honlapján egymást érik a közösségi rendezvények és az önkéntes szerveződések programjai.
A tanulmány ismerteti a település korábbi problémáit (feloszlatta magát a testület) és a megoldás lépéseit, amelynek eredményeként Pázmánd egy rendkívül sikeres mintatelepüléssé vált. Egyik fontos projektjük az Üvegfalu. Ebbe az eDemokrácia Műhely kezdeményezésére vágtak bele. Az egyesület pilotprojektjének célja a teljesen átlátható és korrupciómentes önkormányzat működési modelljének gyakorlati megvalósítása volt, a helyi közösség bevonásával.

dr. Klotz Péter Letöltés 760.5 KB
Az önkormányzati jogalkotás alapjai

A Polgármesteri Akadémia sorozat részeként a helyi jogszabályalkotás alapjait találja meg az olvasó ebben a könyvben, a jogalkotás elvi követelményeitől a rendeletalkotás folyamatán át a jogszabályszerkesztés módszertanáig.

dr. Gyergyák Ferenc – dr. Horváth Attila – dr. Tamás András Letöltés 1.1 MB

A tanulmány ismertet egy Dögén történt korrupciós esetet, annak körülményeit, következtetéseit, tanulságait és a megelőzési lehetőségeket.

Klotz Péter Letöltés 573.5 KB

A tanulmány egy La Paz nevű bolíviai város esetét mutatja be, ahol a nyolcvanas évek közepéig mindent átszőtt a korrupció. Az új polgármester azonban sok oldalról közelítve, ötletes megoldásokat is bevetve lépésről lépésre felszámolta azt, és La Pazt a fejlődés útjára állította. Kiváló példa, egy olyan jó gyakorlat, amely nemcsak ötleteket, hanem erőt is adhat ahhoz, hogy kitörjön egy közösség a bejáratott, ám a közösségi értékeket önös előnyökre cserélt városvezetési stílusból.

Robert Klitgaard--Ronald MacLean-Abaroa–H. Lindsey Parris: Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention című könyve nyomán Letöltés 398.7 KB

A tanulmány a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája által 2015 őszén indított nagyszabású kutatásfejlesztési és innovációs program keretei között készült felmérés eredményeiből emel ki és elemez egy részt, a lakossági elégedettség és bizalom összefüggéséről. Megállapítja például sok más mellett, hogy megéri érthetően, jól tájékoztatni a lakosságot; minél érthetőbbek az önkormányzati közlemények, információk annál magasabb értékeket adnak a válaszadók arra a kérdésre, hogy „az önkormányzat jól végzi-e a dolgát”.

Dr. habil. Budai Balázs Benjámin PhD Letöltés 2 MB
Módszertani ajánlás helyi önkormányzatoknak az szmsz elkélszítéséhez és módosításához

Az összeállítás elsősorban a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó önkormányzati szakemberek munkáját segíti, figyelembe véve a jogszabályváltozásokat és támaszkodva a törvényességi ellenőrzés tapasztalataira.

A dokumentum ajánlást tartalmaz a szervezeti és működési szabályzat szerkezeti felépítésére és főbb tartalmi elemeire.

Belügyminisztérium Letöltés 489.2 KB
Politikai élet az önkormanyzatokban

A kötetben változatos módszerrel és témában készített kutatások eredményei alapján igyekszik a szerző felrajzolni a helyi politika sajátosságait. A helyi politika világára, mint egy olyan, sokszereplős hatalmi térre tekint, ahol a politikai (és nem politikai) szereplők folyamatos interakcióban állnak egymással, s a közöttük meglévő sajátos viszonyok adják a helyi politika egészét. A helyi politikának e szereplők vizsgálatával felrajzolhatóvá válnak azok a sajátosságai, amelyek elhatárolják: az országos, (nagy-/párt-) politikától, de a helyi viszonyok kommunitáselvű felfogásától is (legalábbis attól a részétől, amely szerint helyi szinten nincs is politika).

Tamás Veronika Letöltés 3.3 MB

Jelen útmutató célja  útmutatást, gyakorlati támogatást nyújtani a helyi önkormányzatoknak a törvényi kötelezettségeik magas színvonalú és teljes körű ellátásához. Műfajából adódóan nem kötelezéssel, hanem címzettjei támogatásával, részükre a jogi normákban előírt „mit” és „hogyan”-t kibontva, gyakorlati szükségleteikre reagáló megoldási javaslatok megfogalmazásával teszi mindezt. Az útmutató kidolgozása során a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a vonatkozó jogszabályok értelmezése mellett törekedett feltérképezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) témába vágó jelentéseit, valamint a rendelkezésre álló jó gyakorlatokat is.

Letöltés 1.6 MB

A kézikönyv alapvető célja, hogy felvázolja a részvételi (más szóval közösségi) tervezés paradigmáját – fogalmát, módszereit, lehetőségeit, hasznait –, illetve javaslatokat tegyen a települési tervezési gyakorlatban való alkalmazására. Bár a részvételi tervezés ideális körülményei nem minden esetben állnak fenn, nézetrendszerének megértése képessé teszi a tervezőt, döntéshozót arra, hogy bármilyen tervezési helyzetben felismerje azokat a részvételi lehetőségeket, amelyekkel jelentős hozzáadott értéket teremthet.
A részvételi tervezés legfontosabb szempontjainak és módszertani elemeinek ismertetése mellett e segédlet – a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának törekvéseivel összhangban – konkrét iránymutatásokat tartalmaz a települési tervezés (fejlesztés és rendezés) munkafázisaihoz kötődően, alapul véve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírtakat.

Sain Mátyás, Rab Judit (Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.) Letöltés 2.9 MB
Letöltés 356.9 KB
Útmutató újságíróknak a közérdekű adatokhoz való hozzáférésről

Az Access Info Europe (www.accessinfo.org) egy madridi székhelyû nemzetközi emberi jogi szervezet, amely Európában és nemzetközi téren a közérdekû adatok megismeréséhez való jog erõs és hatékony érvényesülését segíti elõ. Az Access Info célja, hogy a közérdekû adatok megismeréséhez való jogot a polgári szabadságjogok és az emberi jogok védelmének, a döntéshozatalban való állampolgári részvételnek, és a kormányzat felelõsségrevonásának eszközévé tegye.
A Network for Reporting on Eastern Europe n-ost (www.n-ost.de) egy több mint húsz európai ország 250 újságíróját és médiakezdeményezését tömörítõ, berlini székhelyû szervezet.
A 45 ország közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényeinek, valamint az Európai Unió vonatkozó dokumentumaihoz való hozzáférés szabályainak összehasonlító elemzésén alapuló Legal Leaks Eszköztár többek között az alábbiakat tartalmazza:
» A legfontosabb tanácsokat újságírók számára a közérdekû adatok megismeréséhez való jogról,
» Útmutatót arra vonatkozóan, hogy melyik a legmegfelelõbb idõpont az adatkérésre, és hogyan kell az adatokat igényelni,
» Tanácsokat arról, hogy miként lehet cikket írni az adatigénylésbõl és az elutasításból;
» Útmutatót lépésrõl-lépésre Európa valamennyi közérdekû adatra vonatkozó jogszabályához;
» Információt a bírósági jogérvényesítésrõl és fellebbezési lehetõségrõl 45 országban és EU-szinten.
Az Eszköztár magyar vonatkozású kiegészítéseket is tartalmaz, a TASZ Adatvédelmi és Információszabadság Programja közreműködésével.

Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost Letöltés 681.7 KB
Településértékelés és monitoring módszertani javaslat

A dokumentáció a hazai települések egységes értékelő- és monitoring renszerének részleteit írja le. Segítségével egyrészt megállapítható az azonoscsoportba sorolható (pl. megyei jogú) települések egymáshoz viszonyított fejlettsége, másrészt folyamatosan nyomon követhető és mérhető a fejlődésük.

A településértékelés módszerét első lépésben a megyei jogú városokra javasolt kidolgozni. Alapja a hat alrendszer (okos környezet, mobilitás, gazdaság, kormányzás, lakosság, életminőség) szerint csoportosított mutatórendszer létrehozása, amelyek indexértékei rendszeresen (évenként) és minden korábban értékelt településtől beszerezhetők.

A szerzők az elkészült munkában javaslatot tesznek egy módszertan alkalmazására, amely szonban módosítható, fejleszthető lesz a jövőben is, az új elvárásokhoz, igényekhez, újdonságokhoz igazodva.

Letöltés 2.2 MB

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2007. október 14.-én kelt CM/Ajánlása (2007) szerint „a civil szervezetek alapvetően járulnak hozzá a demokrácia fejlesztéséhez, megvalósításához és az emberi jogok védelméhez, különösen a tájékoztatás, a tudatosítás, a közéletben való részvétel, valamint a hatóságok, közintézmények átláthatóságának, elszámoltathatóságának biztosítása terén végzett munkájukkal”. A Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája vállalta, hogy megszövegezi a „Döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexét” (röviden: a civil részvétel kódexe), amely a fokozott civil részvétel mellett szóló érveket, valamint annak keretrendszerét és eszközeit foglalja rendszerbe. A dokumentumot egy páneurópai konzultációs folyamat során készítették el és vitatták meg tapasztalt civil társadalmi képviselők, majd ezt követően országos és nemzetközi civil szervezetek tesztelték és kommentálták. Ma már mind a civil aktivisták, mind a hatóságok képviselői alkalmazzák a kódexet napi munkájuk során. Az Európa Tanács „Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája” egy felhasználóbarát, strukturált és pragmatikus eszközt hozott létre a döntéshozók és a szervezett civil társadalom számára, ami a civil szervezeteket is magában foglalja. A dokumentum végén található egy nagyon jól használható mátrix, amely vizuálisan mutatja be a politikai döntéshozatali folyamat lépéseit, valamint azoknak a részvétel különböző szintjeihez fűződő kapcsolatát. A mátrixhoz az európai civil társadalom jó gyakorlatai és példái szolgáltattak alapot, és célja, hogy inspirációt nyújtson a cselekvésre, valamint erősítse a civil szervezetek és a hatóságok közötti interakciót.

Európa Tanács Letöltés 191.7 KB

A munka a helyi önkormányzás közvetlen megvalósulásának formáival, ezen belül kiemelten a helyi népszavazással mint a helyi önkormányzás jogának közvetlen gyakorlási formájával foglalkozik, egyfajta szintézisét adva annak a közel fél évtizedes kutatási munkának, amelynek intézményi bázisát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Szakigazgatási Intézet Szakigazgatási és Önkormányzati Igazgatási Tanszéke (korábban az Alkotmányjogi Tanszék) és a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája biztosítja. A mű nem titkolt célja, hogy „A helyi népszavazás elméleti és gyakorlati kérdései” című szabadon választható tantárgy tananyagának bázisát adja, bemutatva többek között a képviseleti és a közvetlen demokrácia egymáshoz való viszonyát; a részvételi demokrácia alapfogalmait és intézményeit; a helyi népszavazásra és a helyi népi kezdeményezésre vonatkozó jogi szabályozás történetét és a nemrégiben hatályba lépő, vonatkozó új jogi szabályozást. Mindezek mellett a témakört nemzetközi viszonylatban is vizsgálat tárgyává teszi, ismertetve a közvetlen demokrácia formáit Európában. A szerző körüljárja a helyi népszavazás elektronikus alapokra helyezésének kereteit, korlátait is, mivel Magyarország nem maradhat le attól a vonaltól, amelyet azok az európai államok képviselnek, akik már valamilyen formában kipróbálták az e-voting-ot, vagy legalább kísérleteznek ennek gyakorlati megvalósításával.

Májerné dr. Tábit Renáta Letöltés 858 KB

Ennek a kötetnek az a célja, hogy tudományos igényességgel és interdiszciplináris módszerekkel áttekintse a magyar jogrendszer aktuális állapotát. A munka szabályozás dogmatikai nyelvezetű bemutatásán túl a társadalmi környezetet (lehetőleg statisztikai adatokkal alátámasztva), a vélhető hatásokat, a szabályozások célját, valamint társadalmi elfogadottságát is vizsgálja. A szerkesztői instrukció az volt a szerzőkhöz, hogy a szokásos kontinentális jogászi megközelítésmódtól eltérően az adott kérdésre vonatkozóan a jövőre vonatkozó jóslásokat vagy legalábbis valószínűsítéseket is vegyenek be elemzésükbe, továbbá ahol szükségesnek tartják, ott javaslatokat is fogalmazzanak meg a változtatásra. Hagyományteremtő szándékkal először 2016-ban tették közzé a kötetet, amelynek felújított kiadásait rendszeres időközönként tervezik publikálni. A kötet első nagyobb szerkezeti egységében (A jogrendszer környezete) olyan fejezeteket gyűjtöttek össze, amelyek részben interdiszciplináris, részben a hatályos magyar jogrenden túlmutató jogi kérdéseket vizsgálnak. Ezek a kérdések a hazai jogászság horizontjáról rendszerint sajnos hiányoznak vagy ismeretük igencsak felületes. A második részben (Szabályozások) található fejezetek a magyar jogrend utóbbi évekbeli változásait tekintik át. A harmadik szerkezeti egységben (A jogrendszert működtető szervezetek) olyan fejezetek találhatók, amelyek egyrészről a szociológiai és gazdasági tényeket rögzítik (létszám és rétegződés a szervezetekben, fizetésük, költségvetésük és annak megoszlása), másrészről az ezekre vonatkozó tendenciákat jelzik (időbeli változások a számokban, illetve például fluktuáció mértéke), a valós működésre fókuszálva. Ugyancsak szempont volt a belső szervezeti kultúra, a társadalmi és a politikai kontextus, valamint a jelenlegi irányokból vélhető fejlődési irány. A kívánatos de facto működés és a tényleges de facto működés közötti különbségek megvilágítása, továbbá ennek fényében módosító javaslatok megfogalmazása (esetleg követendő külföldi minták nyomán) mind részét képezték az elemzésnek. A javaslatok a jogszabályváltozásoktól a mentalitásbeli változásokon át a konkrét szervezési vagy financiális újításokig többfélék lehettek. A negyedik szerkezeti egységben (Kihívások) a magyar jogrendszer legfontosabb átfogó problémáit tárgyalják a szerzők néhány fejezetben: ezek egyrészt számos szervezetet érintenek, másrészt pedig krónikus betegségként évtizedes megoldatlan kérdésekről van szó. A munka egyrészt a problémák feltérképezésére, fogalmak tisztázására irányult és ahol lehetséges a megoldási lehetőségekről is szól. A Függelékben olyan írások kaptak helyet, amelyek szükségesek a magyar jogrend helyzetének átfogó megértéséhez, de amelyeket a választott kötet-szerkezetben máshol nem tudtak elhelyezni a szerkesztők.

Letöltés 13.1 MB
Innovatív közösségi módszerek a közszolgáltatások fejlesztésére - Kanada, Új-Zéland és Ausztrália előremutató példái

Tudásmegosztás a digitális közszolgáltatás tervezésben és az állampolgárok bevonásának új részvételi folyamatai.

A nemzetközi példák számos olyan úttörő kezdeményezésről számolnak be, amelyekben közös elem, hogy köztisztviselők, magas beosztású közszolgák tudatosan fordulnak az állampolgárok minél mélyebb és szélesebb bevonásához amikor a közszolgáltatások megvalósításáról van szó.

A technológiai korlátok lebontásának egyik eredménye, hogy a közszolgáltatási funkciók tervezése, megvalósításába és biztosításába immáron az állampolgárok, a civil szakértői közösségek is egyre mélyebben vonódnak be, tudásuk alkalmazása nyomán a tervezési folyamat kezdeti lépésétől kezdve hozzáadott értékként jelenik meg.

Mindezzel párhuzamosan a tudás hozzáférésének a közintézmények digitális szolgáltatás tervezői, megvalósítói között lévő demokratizálódása, hatékony hozzáférés biztosítása minőségi innovációt hoz a digitális közszolgáltatások tervezésében és megvalósításában.

A kormányzati, vagy közpénzből finanszírozott regionális digitális szolgáltatások egyfajta közös sztenderd, mint kötelező kritériumrendszer megjelenésével a költséghatékonyság valamint a digitális közszolgáltatások minőségi színvonalának jelentős növekedését hozzák az alkalmazó országoknak.

Madarász Csaba Letöltés 313.9 KB

Jelen kutatási jelentés 3 fő részre tagolható. Egyrészről be kívántam mutatni azokat a legfontosabb fogalmak mögötti koncepciókat, amelyek jellemzik a mai önkormányzati reform törekvéseket –koprodukció, városi rugalmasság. Másrészről kiemelten fontosnak tartottam, hogy a Nagy-Britanniában, Wales-ben zajló önkormányzati reform-folyamatok támogatása érdekében kifejezetten a kormányoknak készített vitairatának megismerése megfontolásra érdemes trendeket jelezhet előre a hazai önkormányzati átalakulással (transzformációval) foglalkozó szakértők számára is. Harmadrészről néhány rövid esettanulmányon keresztül olyan eredményeket is kiemelek az átvizsgált tanulmányok közül, amelyek példák mentén illusztrálnak lényegi elmozdulásokat a társadalmi részvételi folyamatok helyi fejlesztések mentén történő alkalmazása kapcsán.

Madarász Csaba Letöltés 1.4 MB

A helyi önkormányzati rendeletalkotást támogató segédanyag, melynek célja, hogy egyrészről az önkormányzati rendeletek előkészítéséhez, kodifikációjához, elfogadásához, valamint azok kihirdetéséhez nyújtson segítséget Magyarország valamennyi helyi törvényességi felügyeleti munkáját segítse.

Letöltés bájt