Társadalmi innovációk, társadalmi vállalkozások támogatása

civilekközösségfejlesztéspartnerségtársadalmi innovációtársadalmi vállalkozás

A helyi közösségek megújulása elképzelhetetlen a társadalmi innováció nélkül, az utóbbi növekedését pedig csakis támogató környezet kialakításával és a civil társadalom, továbbá egyes polgárok bizalomra épülő támogatásával lehet biztosítani.

A jó gyakorlat leírása:

A következő évtizedekben a társadalmi innováció támogatása lehet az egyik fontos feladat a közösségek fejlesztésében és megújításában, ami ugyanakkor jó lehetőség a helyi civil szféra megerősítésére és a kreatív társadalom- és humántudományi képzettségű szakemberek (rétegek) kapacitásainak sokkal hatékonyabb kihasználására.
A társadalmi innováció olyan ötleteket, termékeket, szolgáltatásokat, tevékenységeket, modelleket hoz létre, amelyek elsődlegesen a közösségek, azok egyes csoportjainak szükségleteire (komplex társadalmi problémáira) biztosítanak fenntartható megoldásokat és egyben új társadalmi kapcsolatokat és együttműködéseket generálnak. A társadalmi innováció leghatékonyabban színterei a társadalmi vállalkozások (social enterprise). A társadalmi vállalkozás egy hibrid konstrukció a hagyományos üzleti és jótékonysági szervezetek és működésmódok között, mely sikereit nem a profit, hanem a társadalmi hasznosság (social impact) fogalmában határozza meg. A társadalmi vállalkozás pedig világszerte a KKV (kis- illetve középvállalkozási) szektoron belül intenzíven fejlődő réteg, mely várhatóan a globális kapitalizmus jövőjének fontos eleme lesz. Mind a társadalmi innováció, mind pedig a társadalmi vállalkozások támogatása fontos eleme az európai közösségek fejlesztésének.

Vancouver városa (Kanada) már most is rendelkezik kb. 60 társadalmi vállalkozással. A városi tanács tovább akarja fejleszteni ezen ágazatot, mely egyes komplex társadalmi és környezeti problémákat kezel, munkahelyeket teremt stb. Ennek megfelelően költségvetési forrásokból hozzájárulnak 300 000 dollárral a Social Enterprise Portfolio Program-hoz, melyet a városi közösségi alapítvány kezel (Vancity Community Foundation). Ez a hozzájárulás lehetővé teszi 3 új társadalmi vállalkozás alapítását, további 15 társadalmi vállalkozás kapacitás-bővítésének támogatását, létrehoz 90 új munkahelyet, és segíti a további 110 meglévő munkahely megtartását. Lodz városa (Lengyelország) pedig országosan elsőként a helyi üzleti és civil szervezetekkel együttműködve megalapított egy társadalmi innovációs alapot (Social Innovation Fund). A SIF célja támogatni kreatív kezdeményezéseket, melyek választ jelentenek a helyi közösség valamely problémájára. Az alap előnyben részesíti a helyi fiatalok (25 év alattiak) kezdeményezéseit és együttműködéseit. Egyébként az alap finanszírozásának 60%-át a város vállalta, a további 40%-ot pedig a helyi vállalatok és civil szervezetek biztosítanak. Auckland városa (Új-Zéland) magáévá tette azt az egyre elfogadottabb premisszát, mely szerint fenntarthatatlanná vált a gazdasági és a társadalmi-szociális célok szembeállítása. A társadalmi innováció és a társadalmi vállalkozások pedig képesek egységesen kezelni a korábban ellentétekként aposztrofált célokat.

Igen

1 naptól 2 napig