Regisztrációs felület biztosítása civilszervezetek számára tanácskozási joguk érvényesítése érdekében

érdekegyeztetéshelyi szabályozásjó kormányzásnyilvánosságtanácskozási jogtársadalmasítás

A helyi civil érdekegyeztetés nem minden esetben zajlik zökkenőmentesen.

A jó gyakorlat leírása:

Az Mötv. 53. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein. E feladatot egyes önkormányzatok úgy oldják meg, hogy a
helyben működő valamennyi civilszervezet számára regisztrációs felületet biztosítanak, és lehetővé teszik, hogy a civil szervezetek maguk döntsék el egymás között, hogy mely bizottság vagy bizottságok munkájában kívánnak közreműködni.

Érdemi nyilvánosság az önkormányzati döntéshozatalban, NVSZ

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 53. § (3) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV

Igen

regisztrációs felület elkészítése, érdekeltek meghívása rá

1 naptól 2 napig