Előterjesztések véleményezése

érdekegyeztetéshelyi szabályozásjó kormányzásnyilvánosságtársadalmasítás

Az előterjesztések véleményezését jogszabály írja elő, ám ennek nincs jól bevált gyakorlata.

A jó gyakorlat leírása:

Sok önkormányzat a rendelet-tervezeteket külön is közzéteszi, melyekkel kapcsolatban az
érdeklődő polgárok és a településen működő egyéb szervezetek véleményt nyilváníthatnak.
Kecskeméten az SZMSZ biztosítja a véleményezés lehetőségét, előírva, hogy nem vehető figyelembe az a vélemény, amely név nélküli vagy sérti a közerkölcsöt. Pécs és Érd városa az előterjesztésekkel kapcsolatos véleménynyilvánításra ugyancsak lehetőséget biztosít. Mindkét városban a közgyűlést megelőző nap 12 óráig beérkezett véleményeket a Közgyűlésen ismertetik.
Általánosságban elmondható, hogy 3-5 napot biztosítanak az önkormányzatok a véleménynyilvánításra.
Az előterjesztésekbe való állampolgári betekintést a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain is biztosítják az önkormányzatok, kivéve természetesen a zárt ülések anyagait.
A határozatok, rendeletek nemcsak a honlapon, hanem könyvtárban, hivatalos lapban is közzétételre kerülnek. Azonban a hirdetőtáblára történő kifüggesztésről sem szabad megfeledkezni.

Érdemi nyilvánosság az önkormányzati döntéshozatalban, NVSZ

Pécs Önkormányzata http://www.pecs.hu/oldal/varosunkKecskemét Önkormányzata http://www.kecskemet.hu/Érd Önkormányzata http://www.erd.hu/

Nem

1 naptól 2 napig