Elindult a Decidim platform!

Komoly érdeklődés közepette mutattuk be a Cervantes Intézetben a Decidim demokrácia erősítő platformot és a részvételi költségvetés Helsinki gyakorlatát, valamint azt, hogyan, miért és milyen eszközökkel támogatja Barcelona városa az állampolgári részvételt.

A két kiválasztott önkormányzati innovációban több közös dolog is van: egyrészről mind Barcelona, mind pedig Helsinki önkormányzata tudatosan mozdult el az elmúlt években az állampolgári részvétel érdemi megerősítésének irányába. Városvezetőik kimondott célja, hogy a lakosság számára átláthatóbb módon, az érdemi részvételi lehetőségek kiterjesztésével szervezzék újjá a lakosság érdeklődését az őket érintő ügyek iránt.

Másrészről mindkét innováció terjedésének sajátja, hogy szabadon újrahasználható. A Barcelona által kezdeményezett, nyílt forráskódú szoftver bárki által használható szabad eszköz. Helsinki a részvételi társasjátékot creative commons licence alatt teszi elérhetővé, biztosítva a jogszerű újrafelhasználást bárki számára.

A fentebb említett két nagyváros példa rá, hogy az általuk kifejlesztett eszközök jól használhatók nemcsak kisebb önkormányzatokban, kormányzati intézményekben, de szinte bármilyen szervezetben, ahol a demokratikus működést garantáló folyamatokat digitális eszközökkel és offline módszerekkel is erősíteni kívánják.

Szoftver a városok és szervezetek részvételi demokráciájáért

A Barcelonában fejlesztett, már városok százai által használt részvételi platform, a Decidim egy olyan digitális platform, amely segít az állampolgári részvétel erősítésében, gyakorlati alkalmazásával. Alkalmas stratégiai tervezésre, részvételi folyamatok támogatására, találkozók, gyűlések összehívására, állampolgári kezdeményezések elindítására, vagy részvételi költségvetés bevezetésére. Nem csak önkormányzatoknak, hanem civil szervezeteknek, vagy akár egy szülői munkaközösségnek, társasházi közösségnek is hasznos lehet abban, hogy döntéseiket átlátható módon, a kapcsolódó információk minél teljesebb körű ismerete mellett, a lehető legdemokratikusabban hozhassák meg.

A Decidimnek köszönhetően Barcelonában sikerült közösen készítenünk egy stratégiai tervet a polgárokkal. 2016-ban a Decidim Barcelona-n keresztül részvételi folyamat formájában megkezdtük az önkormányzati cselekvési tervet. Jelenleg ez a terv közel 7 ezer állampolgári javaslatot tartalmaz. Ennek a platformnak az egyik előnye, hogy bármikor figyelemmel kísérheti a jóváhagyott javaslatok végrehajtásának állapotát.” – nyilatkozza Gala Pin a Barcelónai VárOsházától.

Fernando Pindao Sanchez, Barcelona részvételi biztosa a konferencián beszámolt róla, hogy a városban 240 ezer bejelentés történt az online rendszeren keresztül. Emellett 2017 óta 10 helyi szintű állampolgári kezdeményezés indult, míg korábban nem volt ilyesmi. A város örömmel tapasztalja a helyiek növekvő aktivitását, részvételét a döntések meghozásában, helyi ügyek felkarolásában.

Ha egy város vagy szervezet a demokráciát példamutató módon komolyan szeretné venni, „a Decidim eddig nem látott módon garantálja az információk átláthatóságat, nyomonkövethetőségét és integritását. Biztonságot, adatvédelmet és bizalmasságot nyújt minden résztvevőnek”.

Hazai adaptáció

A magyar Decidim-platform és a részvételi társasjáték használatához szükséges know-how az eDemokrácia Műhely rendelkezésére áll, azok adaptációjában, a használat megtanításában szívesen működik közre az ország bármely önkormányzatánál vagy civil- és egyéb szervezeteinél, illetve igény esetén bemutatókat is szerveznek az országban.

Források: